ასოციაციის სტრუქტურა


1.

ზურაბ ხელაძე

პრეზიდენტი,აკადემიკოსი

2.

ზვიად ხელაძე

ვიცე–პრეზიდენტი, პროფესორი

3.

ნინო ქაჯაია

საკოორდინატო საბჭოს წევრი, პროფესორი

4.

ელენე ბიბილური

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, პროფესორი

5.

სერგო ჯიანი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, პროფესორი

6.

ბადრი ცუცქირიძე

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, პროფესორი

7.

ზურაბ ბერიაშვილი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, პროფესორი

8.

ნიკოლოზ ჩადუნელი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

9.

ცისმარი ხარაიშვილი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

10.

giorgi kakhurashvili

asdasdadasdadasdad asdasdasdasdad380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.