ძვირფასო კოლეგებო

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი აგრძელებს საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მიღებას რეზიდენტურასა და დოქტორანტურაში საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. რეზიდენტურის პროგრამის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, ხოლო დოქტორანტურა დამთავრებულებს მიენიჭებათ PhD წოდება. მიიღებიან უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე პირები. სწავლების ხანგრძლივობა რეზიდენტურაში 3 - 5 წელია, დოქტორანტურაში - 3 წელი, უცხო ქვეყნის მოქალაქენი უზრუნველყოფილნი იქნებიან საცხოვრებელით.სწავლება ფასიანია. დეტალური ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ საკონტაქტო მისამართზე.

დამატების დრო: 2016-11-30


მსგავსი სიახლეები380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.