თბილისის მეათე სამეცნიერო კონფერენცია “კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინაში”

გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ თბილისის მეათე სამეცნიერო კონფერენციის  “კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინa”. მუშაობაში.კონფერენცია გაიმართება 2019 წლის 20 დეკემბერს 14.00.სთ. საქართველოს კრიტიკული მედოიცინის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში (თბილისი, ჩაჩავას1).კონფერენციის ორგანიზატორებია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი,კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია და საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია.კონფერენციის მონაწილეები განთავისუფლებულნი არიან სარეგისტრაციო და სხვა სახის გადასახადებისაგან.კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება რეფერირებად და რეცენზირებად საერთაშორისო ჟურნალში “კრიტიკულ მდგომარეობათა  კატასტროფათა მედიცინა”.

საორგანიზაციო კომიტეტი

დამატების დრო: 2019-12-15


მსგავსი სიახლეები380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.