კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს...

 

  • კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია შეიქმნა 1990 წელს,ეს იყო ექიმთა პირველი პროფესიული გაერთიანება ყოფილი საბჭოთა კავშირში. მანამდე მომავალი ასოციაციის წევრები აქტიურად მონაწილეობდნენ თბილისის ცხრა აპრილის ტრაგედიისა და სპიტაკის მიწისძვრის სამედიცინო პრობლემების ლიკვიდაციის პროცესშ...

დამატების დრო: 2023-01-02380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.