კატასტროფათა დაკრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ...

*კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია(Http/.www.ACCCMG.ge) შეიქმნა 1990 წელს,ეს იყო ექიმთა პირველი პროფესიული გაერთიანება ყოფილ საბჭოთა კავშირში. მანამდე მომავალი ასოციაციის წევრები აქტიურად მონაწილეობდნენ თბილისის ცხრა აპრილის ტრაგედიისა დასპიტაკის მიწისძვრის სამედიცინო პრობლემების  ლიკვიდაციის სა...

დამატების დრო: 2023-03-22

COVIG-19...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის,

საქართველოს კატასტროფათა და კრიტიკული  მედიცინის ასოცოციაციის,

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის

განცხადება

 380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.